Neem contact met ons op!

Mobiele manege In Draf

Jeannet Janssen
Tuinstraat 18
5856 CH Wellerlooi
Telefoon +31 (0)478 502 689

Email jeannet@indraf.info

Naar contactformulier

Mobiele manege

Met de mobiele manege In Draf komen we naar de locatie van de ruiters toe, waardoor er voor veel bijzondere mensen ook mogelijkheden zijn om paard te kunnen rijden of van andere activiteiten met paarden te genieten. Dit is vooral voor mensen die door hun beperking niet gemakkelijk aan activiteiten in de maatschappij zelf kunnen deelnemen. Ook zijn er voor mensen voor wie buiten hun vertrouwde omgeving teveel prikkels en spanningen zijn waardoor de activiteit geen veiligheid of meerwaarde biedt.

 

        


Op het gebied van belevingsgerichte activiteiten zijn er ook diverse mogelijkheden zoals het contact maken met paarden, waarbij het voelen van hun warmte en beweging voorop staat. Het beleven van de natuur en buitenlucht geven hier een extra dimensie aan.

De manege is mobiel en komt met de paarden, aangepaste materialen en gekwalificeerd personeel (zowel in de zorgsector als in de paardenbranche) naar de instelling of thuisadres toe (in overleg). Dit biedt extra voordelen zoals geen taxikosten, geen wachttijden en op uitzonderlijke gevallen na ook geen personeel.
De manege beschikt over vervoer om maximaal vier paarden mee te nemen naar de betreffende locatie. We bekijken de mogelijkheden per locatie. Zijn we een dagdeel of langer op een locatie dan wordt er gewerkt volgens een vast rooster. Deze locatie draagt er dan zorg voor dat er een opstapplek is voor de ruiters en een kleine wei of overkapping waar de paarden kunnen staan in de pauzes en tijdens het poetsen en opzadelen. Voor het personeel en de mensen van de dagbesteding is het wenselijk om een toilet tot hun beschilling ye hebben en een (algemene)ruimte ter beschikking te hebben waar we koffie kunnen drinken en eventueel binnen kunnen zitten bij slecht weer.  Voor een plezierige rit, een stukje ontspanning en het genieten zorgt de manege. Dit gebeurt in een professionele en gestructureerde setting waar de veiligheid van de ruiter voorop staat.
Tevens beschikt de manege op diverse locaties over een tillift waardoor het ook mogelijk is om mensen vanuit een rolstoel op het paard te zetten.      

De manege bestaat uit enkele medewerkers en oproepkrachten. Daarbij hebben we nog een aantal super vrijwilligers die ons wekelijks helpen. Ook wordt ons team versterkt door een aantal mensen met een beperking die ons helpen met het dagelijks reilen en zeilen van de manege. Het biedt hen een aangename en zinvolle dagbesteding, ons biedt het waardevolle krachten. Onze diversiteit aan paarden zorgt ervoor dat er voor ieders voorkeur, wens of behoefte wel een geschikt paard is om mee te werken.

 

 

 

Voorwaarden

Lesjaar

Het lesjaar jaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De manege heeft 2 weken in de zomerperiode en 1 week tussen kerst en Nieuwjaar gesloten wegens vakantie. Op feestdagen zijn er geen paardrijlessen. Deze datums worden tijdig doorgegeven.
Op de collectieve sluitingsdagen wordt er in overleg en op aanvraag een aangepast rooster gemaakt.
De mobiele manege In Draf gaat uit van 45 tot 49 (ligt eraan op welke locatie) weken per jaar dat iemand rijdt, deze betaald men ook. De overige 3 tot 7 weken zijn voor uitval van de lessen door bijvoorbeeld vakantie, slecht weer of ziekte van het personeel. Heeft men meer gereden als die 45 tot 49 keer per jaar, worden daar geen extra kosten voor berekend.
Men kan lessen die tijdig afgemeld worden inhalen volgens afspraak van de voorwaarden, zie ziekte en afwezigheid.

Bereikbaarheid

De mobiele manege In Draf is voor vragen en informatie telefonisch bereikbaar op maandag tussen 10.00 en 16.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 8.00 – 8.30 uur.
Verder kunt u, buiten bovenstaande tijd, bellen en een bericht op de voice-mail achterlaten indien er niet opgenomen wordt. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.
Men kan ook via de mail de vraag of mededeling kenbaar maken. Deze wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
Bij afmeldingen graag telefonisch (06 22753881) omdat wij niet ieder tijdstip van de dag de mail kunnen controleren.

Ziekte/Afwezigheid

Uitval van lessen vanuit de manege wordt zo tijdig mogelijk aan de ruiters doorgegeven.
Indien de ruiter verhinderd is door ziekte of andere oorzaken, wordt deze vriendelijk verzocht de mobiele manege In Draf 24 uur van te voren hiervan telefonisch op de hoogte te stellen via telefoonnummer 06 46575106 of 06 22753881. Indien dit te laat gebeurt wordt de les afgeschreven.
De lessen die tijdig afgezegd zijn kunnen binnen een maand worden ingehaald in overleg met de begeleiders van de manege.

Inschrijven

Inschrijven voor rijlessen kan door middel van het bijgevoegde inschrijfformulier. De uiterlijke inschrijfdatum is 15 december.
Tussentijdse inschrijving is mogelijk na overleg met de mobiele manege In Draf. Dit is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheid.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en geldt voor een jaar. U gaat dan akkoord met deze algemene voorwaarden inclusief de inschrijfvoorwaarden. Zonder tegenbericht wordt het na een jaar automatisch verlengd.
Bij inschrijving verplicht u zich tot betalingsregeling van het lesgeld volgens het inschrijfformulier.

Tussentijdse beëindiging lessen
Bij langdurige ziekte of sterfte van de ruiter is de opzegtermijn 1 week na afmelding.
Bij verhuizing of wijziging van het contract geldt na schriftelijke opzegging een opzegtermijn van een maand.

Betaling

De betaling van het lesgeld wordt via automatisch incasso geregeld. Het bedrag wordt in vier kwartalen afgeboekt, dit bij aanvang van ieder kwartaal. Hiervoor tekent de ruiter of wettelijk ouder/vertegenwoordiger bij inschrijving.
Wil men dit niet, dan dient men er zelf zorg voor te dragen dat het te betalen bedrag voor ieder aanvang van het kwartaal voldaan is.
Men ontvangt bij aanvang van het nieuwe jaar een rekening vanuit de mobiele manege.

Kledingvoorschriften

Alle ruiters zijn verplicht een cap te dragen, op uitzonderingen na waarvoor een eigen risico formulier getekend dient te worden.
De cap moet door de ruiter zelf worden aangeschaft, dit kan via de manege.
Bij inschrijving kan de ruiter aangeven of hij/zij wel of niet een cap kan/wil dragen. Bij het niet dragen van een cap wordt er alleen aan de hand gestapt. Er wordt niet gedraafd of gegaloppeerd.
Bij het niet dragen van een cap kan de mobiele manege In Draf niet aansprakelijk worden gesteld indien men van het paard valt.
Regencapes worden indien nodig vanuit de manege verzorgd.